אם גם
בשבילכם
ישראל
לפני הכל,
תמכו בנו

סכום התמיכה

מלאו את
פרטיכם

שם פרטי
שם משפחה
מס׳ ת.ז
נייד
דוא״ל
יישוב
רחוב ומספר בית
תאריך לידה
אם ברצונך גם להתנדב, אנא סמן את האפשרויות הבאות:
  • אני ובני משפחתי הסמוכים על שולחני, לא תרמנו בשנה זו למפלגה סכום החורג מהסכום המרבי המותר על פי דין (₪2,300 נכון לבחירות לכנסת ה-21).
  • תרומתי זו ניתנת בשמי ולא בשם כל גוף אחר, באמצעות כרטיס פרטי שלי ולא של כל אדם אחר ו/או תאגיד כלשהו.
  • אני מאשר/ת כי שמי כתורם/ת יתפרסם בהתאם להוראות כל דין.

מתן תרומה

כל אדם בעל זכות בחירה לכנסת רשאי לתרום למפלגה. מי שאינו בעל זכות בחירה לכנסת, כגון קטין או אזרח זר, אינו רשאי לתרום. גם לתאגיד (כגון חברה או עמותה), בין שהוא ישראלי ובין שאיננו ישראלי, אסור לתרום למפלגה.

חוק מימון מפלגות קובע סכום מרבי לתרומה בשנה שלא מתקיימות בה בחירות וסכום גבוה יותר לשנה שמתקיימות בה בחירות. למפלגת חוסן ישראל במערכת הבחירות לכנסת ה-21 ניתן לתרום עד 2,300 ₪. התרומה חייבת להיות אישית בלבד.

על התורם למסור את שמו המלא, כתובתו ומספר תעודת הזהות שלו.

חוק מימון מפלגות מגביל את סכום התרומה ל"אדם ובני ביתו הסמוכים על שולחנו". פירוש הדבר הוא, כי  סך התרומה המשפחתית, הכוללת את תרומתם של בני המשפחה התלויים לפרנסתם בראש המשפחה ושלו עצמו, לא תהיה גדולה מהסכום המרבי.

מפלגה המקבלת תרומה חייבת לרשום אותה ולהוציא כנגדה קבלה ובה פרטי התורם. למפלגה אסור לקבל תרומה בעילום שם.  רשימת התורמים נתונה לביקורת מבקר המדינה, והוא בודק אם לא התקבלו תרומות בניגוד לחוק. יתר על כן, תרומות יתפרסו בהתאם לדין, יחד עם פרטי התורם, באינטרנט וב"רשומות".

ניתן לקרוא מידע נוסף באתר מבקר המדינה – www.mevaker.gov.il

מדיניות ביטול תרומה/עסקה: כל תורם אשר ביצע תרומה באתר האינטרנט יהיה רשאי לפנות למפלגה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או לגביי ביטול העסקה. חשוב לדעת כי ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981, ניתן לבטל כל עסקה שנעשתה באתר בתוך 30 יום מיום שבוצעה באמצעות פנייה בדוא"ל או באמצעות פניה טלפונית אלינו. המפלגה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. תשומת ליבכם כי במידה וחברת האשראי תחייב את המפלגה בעמלה בגין פעולת הביטול או בעבור פעולת החיוב שבוטלה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. ככל והתורם יהיה מעוניין לשנות את סכום התמורה – המפלגה תבצע שינוי של סכום התרומה על פי בקשת התורם.

Alternate Text

תודה על תרומתך למפלגת כחול לבן

כל תרומה עוזרת לנו לנצח !